IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Kurs na wózki widłowe

Wózki jezdniowe

Wózek jezdniowy jest stosowany w transporcie bliskim do przewozu materiałów o znacznej masie. Maksymalną nośność lub udźwig w zależności o typu wózka jezdniowego określa producent.

Wózek jezdniowy może obsługiwać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • uzyskała uprawnienia operatora w odpowiedniej kategorii;
 • odbyła szkolenie wstępne;
 • zapoznała się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora wózka jezdniowego;
 • posiada aktualne orzeczenie lekarskie pozwalające wykonywanie pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego;
 • zapoznała się z dokumentacją techniczno-ruchową danego wózka jezdniowego.

Uprawnienia

Uprawnienia operatora wózków jezdniowych uzyskuje osoba, która ukończyła odpowiedni kurs i zdała egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Ukończenie wynikiem pozytywnym egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego składającego się z części teoretycznej i części praktycznej, potwierdzone jest przez wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Rodzaje uprawnień

Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego dzielą się na trzy kategorie:

 • III WJO wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane;
 • II WJO wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych,
 • I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane:
  • z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,
  • ze zmiennym wysięgiem.

Pracodawca po przeprowadzeniu lub zleceniu przeprowadzenia uprawnionej jednostce organizacyjnej kursu, który zakończy się pozytywnym wynikiem egzaminu z części teoretycznej i praktycznej może wystawić imienne zezwolenie na użytkowanie wózków jezdniowych wyłącznie na terenie zakładu tego samego pracodawcy.

Kurs

Dla wszystkich osób, chcących zdobyć niezbędne uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych, organizujemy kursy na wózki widłowe w Łodzi. Ich celem jest odpowiednie przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi urządzeń (zarówno podnośnikowych, jak i platformowych), a także przekazanie im wiedzy w teorii i praktyce.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zawód operatora jest bardzo wypadkowy, dlatego też stawiamy na wysoki poziom merytoryczny zajęć i podchodzimy do nich z pełnym zaangażowaniem. Wydawane przez nas zaświadczenia są bezterminowe i dotyczą wszystkich typów wózków widłowych (spalinowe, elektryczne i gazowe). Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie w języku angielskim, rosyjskim lub niemieckim.

Cena

Cena kursu na wózki widłowe obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne, a także praktyczną obsługę pojazdów i wymianę butli gazowej,
 • egzamin wewnętrzny oraz wydanie zaświadczenia,
 • niezbędne materiały dydaktyczne,
 • ubezpieczenie NNW.

Nasi łódzcy specjaliści posiadają ogromną wiedzę, którą przekażą Państwu w przystępny sposób.

Warunki rozpoczęcia kursu

Na nasze szkolenia może zapisać się każdy ukończył 18 lat i posiada podstawowe wykształcenie. Warunkiem uczestnictwa jest także przystąpienie do badań lekarskich (w celu wykazania braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi maszyny), których cena wliczona jest w opłatę za szkolenie.

Część teoretyczna (zagadnienia)

Całość podzieliliśmy na dwie części – pierwszą są zajęcia z teorii, podczas których eksperci przekażą uczestnikom wiedzę wymaganą do samodzielnej obsługi urządzenia i zdania egzaminu. W ramach zajęć zdobędą państwo wiedzę na temat:

 • zagadnień i wymagań stawianych przez prawo,
 • Urzędu Nadzoru Technicznego – zadań, zakresu działania,
 • rodzajów wózków i ich klasyfikacji oraz wymagań potrzebnych do obsługi,
 • BHP,
 • zagrożeń i niebezpieczeństw i sposobu radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych,
 • budowy pojazdów, wyposażenia dodatkowego.

Część praktyczna

Staramy się, aby kończąc nasz kurs na wózki widłowe uczestnik posiadał kompleksową wiedzę. Dlatego podczas zajęć praktycznych nauczymy Państwa przede wszystkim tego jak sterować i obsługiwać maszynę. Odbywają się one w pomieszczeniach, które odpowiadają realnym warunkom pracy. Do szkoleń wykorzystujemy wysokiej jakości, popularny sprzęt. Pokażemy np. w jaki sposób wymienia się butle gazowe czy jak utrzymać pojazd w równowadze. Ważnym elementem zajęć jest szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Korzyści z kursu w naszej firmie

Podstawową korzyścią, jaką daje nasz kurs na wózki widłowe jest przygotowanie do egzaminu i w konsekwencji uzyskanie uprawnień operatora. To z kolei powoduje zwiększenie szans na znalezienie pracy oraz możliwość zwiększenia zarobków przez przyjmowanie nowych zleceń. Gwarantujemy, ze szkolenia odbywają się w przyjaznej atmosferze, a w ich trakcie specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości. Dodatkowym atutem jest przypomnienie zasad pierwszej pomocy i zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w środowisku pracy.