IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Szkolenie z eksploatacji i dozoru kotłów wysokociśnieniowych na paliwa stałe i płynne

Realizujemy profesjonalne szkolenia na terenie Łodzi i okolic, z zakresu obsługi kotłów wysokociśnieniowych wykorzystujących paliwo stałe lub płynne.

Obsługa

Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy m.in. z obsługi kotłów oraz dotyczących ich czynności konserwacyjnych i naprawczych, umożliwiającej kursantowi uzyskanie uprawnień do pracy przy tym urządzeniu. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do kursu, jest uzyskanie pełnoletności. Nie jest wymagane wykształcenie wyższe ani specjalistyczne.

Budowa i użytkowanie

Podczas szkolenia poruszana jest kwestia budowy i zastosowania tego typu urządzeń wykorzystujących paliwa stałe, a także zasady funkcjonowania całego systemu wraz z osprzętem. Zakres kursu obejmuje także m.in. wprowadzenie z zastosowania przepisów prawnych dotyczących użytkowania kotłów oraz podstawowych procesów zachodzących w trakcie ich pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas szkolenia omawiane są również kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, koniecznymi do zastosowania przy urządzeniach energetycznych.