IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Odśnieżanie dachów

Odśnieżanie dachu, czynność z pozoru błaha obarczona dużym ryzykiem wystąpienia zdarzenia wypadkowego. Zagrożenie jakie występuje podczas odśnieżania obiektów dotyczy pracowników prowadzących prace na dachu oraz osób, których zdrowie i życie jest zagrożone poprzez spadający śnieg i lód.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy przy odśnieżaniu dachów musi przejść badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Prace na wysokości zakwalifikowane są do prac szczególnie niebezpiecznych i muszą być spełnione dodatkowe wymagania przed rozpoczęciem prac:

  • uczestnictwo w szkoleniu BHP z uwzględnieniem występujących zagrożeń oraz sposobów eliminacji/ minimalizacji ich skutków,
  • omówienie zastosowanych środków ochrony zbiorowej, indywidualnej,
  • przedstawić procedury na wypadek wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia,
  • uczestnictwo w instruktażu stanowiskowym,
  • szczegółowe omówienie rodzaju prowadzonych prac oraz ich kolejność,
  • wyznaczenie osoby posiadającą odpowiednia wiedzę i nadzorującą prowadzone prace,
  • prace muszą być prowadzone przez co najmniej 2 osoby (nie wliczając osoby nadzorującej),
  • należy wygrodzić miejsce prowadzonych prac,
  • zagwarantować brak możliwości wstępu osobom nie upoważnionym.

Koordynując prace polegające na odśnieżaniu dachów zapewniamy stały nadzór nad prowadzonymi pracami, dobór środków ochrony pracowników. Doradzamy w ustaleniu prawidłowego sposobu wykonania prac oraz ich kolejności. Zapewnimy profesjonalne szkolenie BHP.