IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Audyty

Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ma na celu określenie, czy podejmowane działania oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają w pełni wcześniejszym ustaleniom oraz czy ustalenia te zostały skutecznie wdrożone.

Przeprowadzamy audyty według ustalonego programu, obejmującego okres pozwalający na ocenę wszystkich elementów systemu zarządzania bhp, zgodnie z ustalonymi procedurami. W wyniku przeprowadzania audytu powstaje dokumentacja poaudytowa, w której zawarte są ustalenia z audytu dotyczące funkcjonowania systemu i wykrytych niezgodności. Raport z audytu przedstawiamy przedstawicielowi najwyższego kierownictwa ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, na jego podstawie powinny zostać podjęte odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze.

Wynikiem przeprowadzonych audytów są odpowiednie działania korygujące i działania zapobiegawcze.