IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Ratownictwo wysokościowe

Ratownictwo wysokościowe - podjęte działania mające na celu ratowanie osób przebywających na wysokości lub poniżej poziomu ziemi.

Szkolenie dotyczy sposobów niesienia pomocy osobie/osobom, które na skutek wypadku, awarii mogą znajdować się w sytuacji, gdzie konieczna jest szybka pomoc osób trzecich.

Najczęstszym przypadkiem będzie pomoc osobom, które spadły z poziomu, na którym wykonywały prace, ale były zabezpieczone sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości. Osoba po takim zdarzeniu zawieszona jest w powietrzu i bardzo często nie ma możliwości przedostania się na poziom roboczy, należy wtedy podjąć działania mające na celu jak najszybsze przemieszczenie poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Należy pamiętać, że poszkodowany może potrzebować niezwłocznej pomocy medycznej, gdyż podczas spadania mógł doznać obrażeń, może być nieprzytomny. Nie można zapomnieć o konsekwencjach zbyt długiego przebywania w „podwieszeniu”, które może mieć wpływ na „odcięcie” krążenia krwi w kończynach dolnych, co może powodować martwicę tkanek, a w konsekwencji konieczność amputacji kończyn.

W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące:

 1. Oceny sytuacji.
  • Przyczyny wypadku, awarii.
  • Eliminacja czynników niebezpiecznych.
  • Ocena poszkodowanego.
 2. Zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
  • Wygrodzenie/ oznaczenie strefy niebezpiecznej.
  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenie dla celów postępowania powypadkowego.
 3. Przygotowania akcji ratowniczej.
  • Organizacja zespołu ratowniczego.
  • Określenie niezbędnego sprzętu.
  • Przygotowanie planu działania.
 4. Prowadzenie akcji ratowniczej
  • Techniki ratownicze.
  • Sprzęt ratowniczy.
  • Transport poszkodowanego.
 5. Zabezpieczenia poszkodowanego oraz udzielnie pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Transport poszkodowanego.
  • Udzielanie pierwszej pomocy.
 6. Proponowane szkolenie w pełni przygotowuje pracowników do pełnienia funkcji służby ratownictwa wysokościowego w zakładzie pracy.