IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Kurs ochrony przeciwpożarowej

Problematyka bezpieczeństwa pożarowego jest ważnym elementem każdego szkolenia bhp. Poruszane podczas kursu tematy, powinny być ściśle powiązane z funkcjonowaniem danego budynku i zagrożeniami, które w znacznym stopniu go dotyczą - chociażby ze względu na zakres świadczonych usług czy prowadzonej działalności.

Zakres szkolenia ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej, prowadzone jest na terenie Łodzi i okolic. Zawiera w sobie omówienie powstawania tego typu zagrożeń oraz kluczowe rozwiązania na wypadek ich zaistnienia. Ponadto, podnosi wiedzę pracowników na temat dróg i procedur ewakuacyjnych, na wpadek rozprzestrzeniania się ognia.

Kursy z ochrony przeciwpożarowej poruszają kwestię umiejętnej oceny zagrożenia w zakładzie pracy, omówienie niezbędnych procedur oraz czynności, gwarantujących nieprzerwaną akcję, często ratującą zdrowie i życie. Konieczne jest także wprowadzenie do zagadnień kursu szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, takiego jak gaśnice i koce gaśnicze. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, należy także wskazać sposoby zabezpieczenia fragmentów obiektu, które uległy pożarowi tak, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na pozostałe jego części.