IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Prawo Pracy

Zajmujemy się doradztwem obejmującym kwestie z zakresu prawa pracy. Nasze usługi dotyczą w szczególności projektowania różnego rodzaju umów wewnątrzfirmowych - związanych z zakazem konkurencji, zatrudnieniem, czy też odpowiedzialnością materialną. W ramach doradztwa obejmującego prawo pracy, analizujemy dokumenty pracownicze oraz zajmujemy się takimi kwestiami, jak dokumentacja osobowa i płacowa (dotycząca wynagrodzeń, polityki firmowej oraz wszelkiego rodzaju regulaminów).

Świadczone przez naszą firmę usługi doradcze, to również porady z zakresu m.in. zwolnień grupowych oraz wszelkich porozumień, pomiędzy osobami zatrudnionymi a pracodawcą. Instytut Progressum zajmuje się także odszkodowaniami z tytuły wypadków, mających miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych, zapobieganiem dyskryminacji oraz reprezentowaniem w sporach sądowych.

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, obejmujące w szczególności:

  • projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej itp.,
  • analizę i projekty dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania, zasady etyki i polityki firmowe,
  • porady dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,
  • porady z zakresu zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, czasu pracy, rozwiązania stosunku pracy,
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
  • zapobieganie dyskryminacji w stosunkach pracy,
  • spory sądowe z zakresu prawa pracy oraz reprezentacja przed sądami wszystkich instancji.

prawopracy@instytut-bhp.pl