IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Suwnice


Suwnica jest to dźwignica poruszająca się w pionie i poziomie za pomocą wciągarek i wciągników, pracująca w ruchu przerywanym. Służy do przemieszczania ładunków po torach konstrukcji nośnej.

Suwnica jest ograniczana przez:

 • długość toru jazdy,
 • wysokość i szerokość mostu.

Suwnice zbudowane są z elementów:

 1. Mechanicznych:
  • tor jazdy,
  • konstrukcji,
  • mostu,
  • wózka,
  • mechanizmu do podnoszenia ładunków.

 2. Elektrycznych:
  • łączniki suwnic i zasilania,
  • szafki rozdzielcze i sterowniczo-rozdzielcze,
  • kaseta sterownicza,
  • troleje,
  • wyłączniki krańcowe.

Obsługiwać suwnice może osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • uzyskała uprawnienia operatora w odpowiedniej kategorii;
 • odbyła szkolenie wstępne;
 • zapoznała się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora suwnic;
 • posiada aktualne orzeczenie lekarskie pozwalające wykonywanie pracy na stanowisku operatora suwnic;
 • zapoznała się z dokumentacją techniczno-ruchową suwnicy.

Uprawnienia operatora suwnicy uzyskuje osoba, która ukończyła odpowiedni kurs i zdała egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Ukończenie wynikiem pozytywnym egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego składającego się z części teoretycznej i części praktycznej, potwierdzone jest przez wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego dzielą się na dwie kategorie:

 • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe;
 • I S - suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.