IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Usługi


Kontrola zawiesi

Co najmniej raz w roku przeprowadzamy kontrolę stanu technicznego łańcuchów, lin, haków, ogniw i innych elementów zawiesi oraz potwierdzamy ich wytrzymałość poprzez wydawanie odpowiednich poświadczeń.

Kontrola elektronarzędzi

Przeprowadzamy weryfikację urządzeń elektrycznych, pod kątem spełniania obowiązujących wymogów prawnych. Sprawdzamy ich stan techniczny względem kategorii określających stopień częstotliwości użytkowania.

Kontrola sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Kontrolujemy zastosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Sprawdzamy sprzęt pod kątem m.in. potencjalnych uszkodzeń szwów, pęknięć czy odkształceń.

Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

Dostarczamy odzież i akcesoria chroniące pracownika przed zagrożeniami mogącymi wpływać na jego bezpieczeństwo i stan zdrowia. Pracownik powinien stosować się do zaleceń ochronnych wyznaczonych przez pracodawcę.

Ochrona przeciwpożarowa

Przeprowadzamy kontrolę stanu technicznego gaśnic, sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych. Prowadzimy także szkolenia bhp dla pracowników i pracodawców, na terenie całego kraju.

Odśnieżanie dachów

Koordynujemy prace na wysokościach związane z odśnieżaniem dachów. Dostarczamy niezbędne środki ochrony pracowników, przeprowadzamy szkolenie bhp oraz pomagamy odpowiednio zaplanować realizowane prace

Ratownictwo wysokościowe

Realizujemy szkolenia z zakresu czynności ratowniczych na wysokościach. Kurs pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu prawidłowej oceny sytuacji, prowadzenia akcji ratowniczej oraz udzielania pierwszej pomocy

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie przystosowania maszyn względem obowiązujących wymagań bhp. Pozwala to na utrzymanie ich w stanie zdatnym do użytkowania oraz na zapewnienie bezpieczeństwa operatorom.

Wdrażanie ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Pomagamy wdrożyć w firmie tzw. zintegrowany system zarządzania, pozwalający na sprawne kierowanie zasobami i obsługę dokumentacji. Dzięki temu możemy uzyskać stabilny, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.