IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Dokumentacja powypadkowa

Wypadki mogą mieć miejsce w każdej firmie. Jednakże aby móc zdarzenie to nazwać wypadkiem przy pracy, muszą być spełnione wszystkie 4 kolejne warunki:

 • jest to zdarzenie nagłe,
 • zdarzenie to związane jest z wykonywaną pracą,
 • wywołane jest czynnikiem zewnętrznym,
 • powoduje uraz lub śmierć.

Obowiązek zgłoszenia tego rodzaju zdarzenia do pracodawcy, spoczywa na pracowniku, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala. Zgłoszenie zdarzenia jest także obowiązkiem wszystkich osób, które były świadkami takiej sytuacji. Ze względu na prowadzone po zdarzeniu postępowanie dowodowe, zgłoszenie powinno odbyć się na piśmie. Ułatwi to również przygotowywanie dokumentacji powypadkowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673), jako wypadek przy pracy traktowane jest zdarzenie, które miało miejsce:

 • Podczas, lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, albo poleceń przełożonych;
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;
 • Podczas drogi między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku pracowniczego.

Wypadki przy pracy możemy również podzielić na:

 • Śmiertelny,
 • Ciężki, a więc taki na skutek którego nastąpiło trwałe uszkodzenie ciała, jak utrata słuchu, wzroku, mowy, zdolności rozrodczych czy też zachorowanie na chorobę nieuleczalną,
 • Zbiorowy, to jest taki, w którym uczestniczyły minimum dwie osoby.

Niezależnie od miejsca, w którym doszło do zdarzenia, czy też wymiaru strat poniesionych przez pracownika, konieczne jest sporządzenie szczegółowej dokumentacji powypadkowej. W jej kompleksowym opracowaniu pomoże Państwu zespół specjalistów Instytutu Progressum.

Oferujemy Państwu tworzenie kompletnych dokumentacji powypadkowych, a także współpracę z ZUS-em i GUS-em, ułatwiając przebrnięcie przez cały proces, który często kosztuje pracodawców wiele czasu i nerwów. Pomagamy również w zgodnym z prawem zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, co ma na celu eliminację lub ograniczenie zagrożenia, a także uniemożliwienie wstępu osobom niepowołanym.

Zdobywamy informacje i wykorzystujemy je w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a do każdego zlecenia podchodzimy w pełni indywidualnie.

W skład dokumentacji powypadkowej wchodzą:

 • Protokół powypadkowy,
 • Karta wypadku dla pracowników bez umowy o pracę,
 • Statystyczna Karta Wypadku,
 • Karta wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy lub w czasie powrotu do domu,
 • Karta rejestracji zdarzenia,
 • Wyjaśnienia poszkodowanego,
 • Informacje uzyskane od świadka zdarzenia,
 • Postanowienie i polecenie.

Do opracowania pełnej dokumentacji, konieczne są:

 • powołanie zespołu powypadkowego
 • sfotografowanie i wykonanie szkiców z miejsca zdarzenia
 • pozyskanie niezbędnych informacji od poszkodowanego oraz świadków zdarzenia
 • zgłoszenie się do zakładu opieki zdrowotnej o informacje dotyczące obrażeń, jakich doznał poszkodowany,
 • właściwa klasyfikacja prawna
 • protokół, w którym znajdą się również przyczyny zdarzenia
 • zarządzenie, które umożliwi wyeliminowanie albo ograniczenie prawdopodobieństwa pojawienia się podobnych zdarzeń w przyszłości
 • statystyczna karta wypadku przy pracy
 • obowiązkowy do założenia rejestr wypadków przy pracy
 • dokumentacja dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która umożliwi ubieganie się o świadczenia należne pracownikowi z racji posiadanego przez niego ubezpieczenia.

Z tytułu poniesionych podczas zdarzenia strat zdrowotnych, poszkodowanemu przysługuje szereg świadczeń, których rodzaj oraz wysokość jest uzależniona od rodzaju zdarzenia, a także stopnia poniesionych strat. Podejmowane przez naszych specjalistów działania, mają również na celu przygotowanie dokumentacji powypadkowej, która pozwoli osobie lub osobom poszkodowanym w ubieganiu się o uzyskanie stosownej rekompensaty.

Sporządzoną dokumentację powypadkową należy przechowywać przez okres minimum 10 lat, a jej zarchiwizowanie jest obowiązkiem Inspektora ds. BHP, lub też innej osoby, odpowiedzialnej w zakładzie za kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możecie Państwo liczyć na profesjonalizm naszych pracowników oraz największą skuteczność ich działań na każdym etapie.