IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Nadzór BHP

Od wielu lat świadczymy fachowe usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Jesteśmy zewnętrzną służbą, sprawującą stały nadzór BHP i realizującą wszystkie zadania wynikające z Kodeksu Pracy (Dział X), w tym:

 1. Dokładny nadzór nad warunkami, w jakich swoje zadania wykonują pracownicy i przestrzeganiem zasad BHP.
 2. Przekazywanie pracodawcy niezbędnych informacji o zagrożeniach wynikających z wykonywanych prac oraz sposobach eliminowania wszelkich zagrożeń zawodowych.
 3. Wykonywanie i prezentowanie pracodawcom analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawierają najlepsze rozwiązania techniczne i organizacyjne. Dzięki temu możliwe będzie zapobieganie wszelkim zagrożeniom zdrowia i życia pracowników, a w konsekwencji również poprawa ich warunków pracy.
 4. Pomoc w rzetelnej i skutecznej ocenie celów oraz dokumentów związanych z całkowitą albo częściową modernizacją zakładu pracy czy realizowanymi inwestycjami. Rozpatrujemy je pod kątem zachowania wszelkich zasad związanych z BHP – zarówno jeżeli chodzi o dokumentację, jak również założenia.
 5. Informacje oraz nadzory nad ergonomią, którą należy zachować na stanowiskach pracy, wraz z przedstawieniem fachowo sporządzonych wniosków
 6. Pomoc oraz wskazówki w zakresie tworzonych w firmach układach zbiorowych, zarządzeniach, regulaminach czy instrukcjach ogólnych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ustalanie wszelkich zadań, które będą ciążyć na osobach odpowiedzialnych za nadzór BHP i kierowanie pracownikami w tym zakresie.
 7. Wydawanie opinii na temat instrukcji, w których zawarte są ustalenia higieny i bezpieczeństwa dla każdego stanowiska pracy w firmie.
 8. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej, pomoc w ustalaniu okoliczności i powodów wystąpienia zdarzenia, a także wyciąganie wniosków płynących z przeprowadzanych badań i analiz. Zajmujemy się również chorobami zawodowymi i prowadzimy nadzór nad realizacją wniosków.
 9. Oprócz sporządzania dokumentacji powypadkowej, zajmujemy się też prowadzeniem rejestrów oraz przechowywaniem wszystkich dokumentów.
 10. Kompleksowe doradztwo dotyczące przepisów oraz zasad BHP.
 11. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, jak również doradztwo związane z organizacją i metodami pracy na określonych stanowiskach. Badamy występowanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia lub życia i znajdujemy sposoby na ochronę zbiorową oraz indywidualną.
 12. Nadzór i utrzymanie obiektu w zgodzie z obowiązującymi zasadami ochrony przeciwpożarowej.
 13. Organizowanie kompleksowych i regularnych szkoleń.

Czym jest obsługa stała BHP?

Od 2004 roku w wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest samodzielnie wykonywać zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co to oznacza w praktyce? To, że musi on wyznaczyć spośród grona swoich pracowników specjalnie wyszkolone i przygotowane osoby do zajmowania się zagadnieniami z tego zakresu, bądź wynająć zewnętrzną firmę, która zajmie się ich wdrożeniem za niego. To drugie rozwiązanie to właśnie obsługa stała, czyli nadzór BHP przeprowadzany nie bezpośrednio przez pracodawcę, a przez wynajętą firmę.

Korzyści ze zlecenia obsługi stałej firmie zewnętrznej

Nadzór BHP sprawowany przez firmę z zewnątrz niesie dla pracodawcy wiele korzyści – zarówno finansowych, jak i organizacyjnych. Do podstawowych zaliczyć można:

 • redukcję kosztów związanych z przeszkalaniem własnych pracowników i koniecznością wypłaty dodatkowej pensji osobie wyznaczonej do tego zadania,
 • pewność zatrudniania ekspertów przygotowanych pod względem merytorycznym, wyposażonych w niezbędną, aktualną wiedzę i materiały szkoleniowe,
 • pewność działania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozytywne przejście kontroli czy nadzoru PIP),
 • tworzenie pozytywnego wizerunku firmy nowoczesnej i świadomej – dbającej o pracowników i przygotowanej na każdą sytuację.

Dlaczego my?

Jeżeli chcesz, aby nadzór BHP twojej firmy był prowadzony w sposób rzetelny przez doświadczonych ekspertów wybierz usługi Instytutu Progressum. Dzięki współpracy z nami twoja firma zyska w wielu obszarach m.in.:

 • finansowym – proponujemy atrakcyjne ceny kompleksowych usług (szkolenia, dokumentacja, ocena ryzyka itp.)
 • organizacyjnym – pomożemy Ci usprawnić działanie przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Gwarantujemy, że sprawy twojej firmy będą prowadzone w oparciu o aktualną, ekspercką wiedzę.

Gwarantujemy nie tyko rzetelną, ale także przyjazną współpracę – dostosowujemy tryb pracy do funkcjonowania przedsiębiorstwa i indywidualnie określamy zasady i zakres nadzoru BHP. Stała obsługa dostosowana jest m.in. do liczny personelu pracującego w danej firmie, wymagań kadry kierowniczej czy branży w jakiej działa Klient.