IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

O nas

Bezpieczeństwem pracy oraz zagadnieniami powiązanymi z tym obszarem zajmujemy się od 20 lat. Nasza firma wykorzystuje wcześniej zdobyte doświadczenia z różnych stanowisk. Wiemy jak są postrzegane zasady BHP kiedy samemu trzeba się do nich stosować, i z pozycji kierownictwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy oraz osób dostosowujących stanowiska pracy, technologie prac itp. do wymagań formalnych. Wykorzystując zdobytą wiedzę praktyczną, możemy dostosować działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pracy do oczekiwań Klienta, w sposób możliwie nie kolidujący z prowadzonymi pracami.

Do Państwa dyspozycji jest zespół doświadczonych doradców, instruktorów, trenerów posiadających kompletną wiedzę wzbogaconą o doświadczenia praktyczne z wielu dziedzin związanych z szeroko pojętym obszarem BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska. Nasza kadra prowadziła nadzór BHP nad wieloma dużymi inwestycjami w Polsce i zagranicą. Największa nadzorowaną przez nas inwestycją była budowa realizowana przez 2200 pracowników.

Zapraszamy do współpracy z zakresu doradztwa, nadzoru, szkoleń BHP, jak i w zakresie szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje.

Świadczymy kompleksową obsługę firm na terenie kraju i zagranicą:

  • SZKOLENIA BHP
  • PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBY BHP
  • PROWADZENIE DOKUMENTACJI BHP
  • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
  • DOKUMENTACJA WYPADKOWA
  • OBSŁUGA PRZECIWPOŻAROWA
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • DORADZTWO I KONSULTACJE
  • WDRAŻANIE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  • AUDYTY

Nasze usługi szkoleniowe mieliśmy przyjemność świadczyć w takich firmach:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informuję, iż:
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest :
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44, 90-323 Łódź
tel. 607670170


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umów i zleceń w zakresie działalności firmy INSTYTUT PROGRESSUM.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- Wykonania umów i usług (w zakresie w jakim mają zastosowanie),
- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą właściciel i pracownicy firmy, ewentualnie właściwe organy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wykonywania umowy lub obowiązków ciążących na administratorze na podstawie stosownych ustaw.
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być zakończenie wykonywania umowy/zlecenia. Dane zostały pozyskane z umowy.

Macie Państwo prawo:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.