IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Jest najważniejszym dokumentem chroniącym nasze zdrowie na budowie.

Plan BIOZ sporządzany jest w oparciu o informację BIOZ zawartą przez projektanta w projekcie budowlanym. Plan BIOZ powinien być sporządzony przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót.

PLAN BIOZ sporządza się w przypadku, gdy:

Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Lub

W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych:

  • Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
  • Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowi ludzi.
  • Stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
  • Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
  • Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników.
  • Prowadzonych w tunelach, studniach, pod ziemią.
  • Wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
  • Wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.
  • Wymagających użycia materiałów budowlanych.
  • Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.