IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Podesty ruchome


Podesty ruchome służą do przewozu osób i narzędzi na stanowisko robocze znajdujące się na wysokości.

Podest ruchomy może obsługiwać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • uzyskała uprawnienia operatora w odpowiedniej kategorii;
 • odbyła szkolenie wstępne;
 • zapoznała się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora podestów ruchomych;
 • posiada aktualne orzeczenie lekarskie pozwalające wykonywanie pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych;
 • zapoznała się z dokumentacją techniczno-ruchową danego podestu ruchomego.

Uprawnienia operatora podestów ruchomych uzyskuje osoba, która ukończyła odpowiedni kurs i zdała egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Ukończenie wynikiem pozytywnym egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego składającego się z części teoretycznej i części praktycznej, potwierdzone jest przez wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego dzielą się na dwie kategorie:

 • I P:

  Podesty ruchome przejezdne:

  • Wolnobieżne,
  • Samojezdne montowane na pojeździe,
  • Przewoźne.

 • II P:

  Podesty ruchome:

  • Wiszące,
  • Masztowe,
  • Stacjonarne.