IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska
+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane
Strona główna
Nagroda w konkursie "Buduj Bezpiecznie 2015"
Nagroda Specjalna w konkursie "Buduj Bezpiecznie 2014"


Usługi BHP - Instytut Progressum

Jesteśmy firmą specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych usług szkoleniowych i doradczych. Wychodzimy naprzeciw rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów.

Nasza oferta związana jest z doskonaleniem wiedzy, podnoszeniem kwalifikacji, poszerzaniem kompetencji zawodowych osób zarządzających firmą i jej pracowników.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie BHP i PPOŻ oraz pierwszej pomocy, wysokiej jakości szkolenia menedżerskie oraz zawodowe. W zakresie obowiązków obsługiwanych firm wchodzą szkolenia wstępne i okresowe, ocena ryzyka zawodowego, nadzór oraz kontrola nad badaniami lekarskimi, sporządzanie dokumentacji z wypadków przy pracy i inne czynności spędzające pracodawcom sen z powiek.

Naszą kadrę stanowią najlepsi konsultanci i trenerzy, posiadający specjalistyczne wykształcenie w zakresie BHP i PPOŻ, praktyczne umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze.

Dokumentacja powypadkowa

Specjalizujemy się w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej, na którą składają się między innymi protokół, karta wypadku, informacje pozyskane od poszkodowanego i świadków, postanowienia i polecenia. Aby była ona pełna, konieczne jest powołanie zespołu powypadkowego, pozyskanie niezbędnych danych wraz z fotografiami miejsca wypadku, przygotowanie pism niezbędnych dla ZUS i wiele innych czynności, w których Państwa wspomożemy.

Nadzór BHP

Jako zewnętrzna służba oferujemy Państwu fachowe usługi w zakresie nadzoru BHP, a do naszych zadań należy między innymi przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń i ergonomii, sporządzanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów, udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków, prowadzenie rejestrów, doradztwo i wiele innych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i kompleksowo realizujemy każde zlecenie.

Ocena ryzyka zawodowego

Zajmujemy się kompleksową oceną ryzyka zawodowego, która jest obowiązkowa i dotyczy zagrożeń oraz niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Należy przeprowadzić ją zawsze wtedy, gdy tworzy się nowe stanowiska pracy i wprowadzone zostają zmiany na stanowiskach, w procesach technologicznych czy środkach ochrony. W zakresie usług znajduje się zbieranie informacji, a także pełne dokumentowanie wyników.

Szkolenia BHP

Specjaliści naszej łódzkiej firmy posiadają niezbędną wiedzę, by przeprowadzać szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników. Podstawowym celem ich organizowania jest aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawnych, oceny zagrożeń, metod kształtowania odpowiednich warunków pracy oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów z tego zakresu. Szkolenia BHP przeprowadzamy również w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Kurs na wózki widłowe (jezdniowe)

Organizujemy kompleksowe kursy na wózki widłowe (jezdniowe) w Łodzi oraz na terenie całego województwa łódzkiego, które umożliwią przyszłym operatorom obsługę wszystkich typów wózków jezdniowych: podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (III WJO), podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO) i podnośnikowe w tym specjalizowane (I WJO). Prowadzimy szkolenia zarówno dla prywatnych grup zorganizowanych, jak również firm, a nasi wykwalifikowani pracownicy przekażą Państwu cała swoją wiedzę w przystępny sposób. Wydajemy uprawnienia bezterminowe oraz organizujemy egzamin państwowy UDT.

Kurs na urządzenia transportu bliskiego

Oferujemy także kompleksowe kursy na urządzenia transportu bliskiego: ciągniki i wciągarki (II W i I W), suwnice (II S I I S), żurawie (II Ż i I Ż) oraz podesty ruchome (II P i I P). Organizujemy egzamin państwowy UDT oraz wydajemy uprawnienia bezterminowe.
Grzegorz Jastrzębowski

wizytowka