IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Wdrażanie ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Systemy zarządzania są narzędziem do uporządkowania struktur oraz działań organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Każdy z systemów zarządzania pozwoli na ujednolicenie wszelkich działań podejmowanych w obszarze danej firmy oraz jednoznacznego przydzielenia zadań i odpowiedzialności wśród pracowników, co powinno przełożyć się na zaspokojenie oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów.

Warto również pomyśleć o wdrożeniu do organizacji kilku systemów zarządzania, które stworzą tzw. zintegrowany system zarządzania, co pozwoli na synchronizowanie dokumentacji, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania pozwoli na harmonijny i dynamiczny rozwój, co przyczyni się do zwiększenia prestiżu przedsiębiorstwa.

Norma ISO 9001

Charakteryzuje się pozyskiwaniem informacji już na poziomie surowca po przez produkcję, dostawców docierając do kluczowego odbiorcy, w celu poprawy jakości produktu/usługi, aby spełnić wymagania docelowego konsumenta.

Norma ISO 14001

Nadrzędnym celem wdrożenia tej normy w organizacji jest ustalenie polityki firmy zbieżnej z działaniami zwiększającymi ochronę środowiska.

Norma OHSAS 18001

Charakteryzuję się działaniami, których głównym celem będzie spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z cech wdrożenia tego systemu jest zwiększenie ilości szkoleń pracowników, które pomogą kształtować ich świadomość w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wdrożenie systemu zarządzania nie jest celem samym w sobie, to początek sukcesywnego pozyskiwania korzyści dla danej firmy po przez stosowanie działań zapobiegawczych i korygujących, ale przede wszystkim nieustanne doskonalenie się organizacji w zakresie danej normy lub kliku zintegrowanych norm.