IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Ochrona środowiska


 • Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
 • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • Prowadzenie wymaganej przez prawo ewidencji zrzutów środowiskowych (odpady, emisje do powietrza, ścieki, pobór wód),
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz PIOŚ,
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych,
 • Okresowy audyt wewnętrzny (kontrola dokumentacji, realizacji wymagań prawnych),
 • Opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne (gospodarka odpadami, emisje do atmosfery),
 • Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia,
 • Pomoc w znalezieniu odbiorcy odpadów,
 • Wykonywanie Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • Wdrażanie Systemów Zarządzania Środowiskowego.