IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Sprzęt P.POŻ

W firmie Instytut Progressum zajmujemy się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem pracy. Wśród naszych usług znalazła się również ochrona przeciwpożarowa. Oferujemy doradztwo związane z poprawą bezpieczeństwa pracy na różnych stanowiskach, a także nadzór sprzętu i zabezpieczeń przeciwpożarowych, mający na celu stwierdzenie prawidłowości ich działania. Przeprowadzamy kontrole, obejmujące przegląd techniczny gaśnic i innych urządzeń, a także sprawdzamy czy zostały poddane koniecznym czynnościom konserwacyjnym.

Nasza obsługa obejmuje również szkolenia BHP, które przeprowadzane są zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Ponadto oferujemy także usługi z zakresu nadzoru BHP - kontrolujemy warunki pracy, przekazujemy informacje na temat zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce na danym stanowisku pracy oraz sporządzamy stosowne regulaminy.

Oferta skierowana jest nie tylko do firm znajdujących się w Łodzi lub okolicach tego miasta - swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju, jak również za granicą.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

  1. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
  2. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  3. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.