IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Kontrola elektronarzędzi

Oferujemy Państwu usługi nadzorcze, wśród których znalazła się również kontrola elektronarzędzi. Sprawdzamy czy urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa, które określają przepisy, takie jak obowiązujące normy, a także rozporządzenia, ustawy i dyrektywy.

Zakres naszych prac obejmuje zarówno badania bieżące (wykonywane na początku każdej zmiany roboczej, mającej miejsce w firmie), jak i okresowe. Częstotliwość kontroli okresowych uzależniona jest od kategorii, do której przynależą konkretne urządzenia. Wyróżniamy 3 kategorie, podzielone ze względu na stopień eksploatowania urządzeń - użytkowanie dorywcze, częste lub ciągłe. W związku z tym okresowe badanie elektronarzędzi może być wykonywane co 2, 4 lub 6 miesięcy.

Wykonywany przez nas przegląd obejmuje m.in. dokładne oględziny zewnętrzne i wewnętrzne oraz sprawdzanie sprawności urządzenia. Na podstawie przeprowadzanej kontroli, przygotowujemy protokół, w którym udokumentowany jest aktualny stan danego sprzętu - stwierdzający czy zostanie on dopuszczony do pracy, czy też skierowany do naprawy.

Elektronarzędzia - urządzenia o napędzie elektrycznym, stosowane głównie jako narzędzia ręczne np.: wiertarki, przecinarki, wkrętarki. Elektronarzędzia występują też jako narzędzia stacjonarne np.: wiertarka stołowa.

Wszystkie elektronarzędzia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte w obowiązujących przepisach (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, normy).

Elektronarzędzia dzieli się ze względu na częstotliwość użytkowania:

Kategoria I

- elektronarzędzia, które eksploatowane są dorywczo, kilka razy w ciągu zmiany roboczej.

Kategoria II

- elektronarzędzia, które eksploatowane są często w ciągu zmiany roboczej.

Kategoria III

- elektronarzędzia, które eksploatowane są w sposób ciągły.

W zależności od rodzaju kategorii, do której przynależą elektronarzędzia uzależnia się częstotliwość wymaganych badań oraz ich zakres.

Wyróżnia się dwa rodzaje badań:

Badania bieżące – wykonujemy każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, w szczególności na początku zmiany roboczej. Badanie polega na dokładnych oględzinach urządzenia, sprawdzeniu zabezpieczeń, osłon i obudów, ogólnego stanu technicznego.

Badania okresowe – wykonywane nie rzadziej niż:

  • co 6 miesięcy dla I kategorii użytkowania,
  • co 4 miesiące dla II kategorii użytkowania,
  • co 2 miesiące dla III kategorii użytkowania,
  • po każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Zakres badania okresowego obejmuje:

  • dokładne oględziny zewnętrzne,
  • dokładne oględziny wewnętrzne,
  • sprawdzenie biegu jałowego,
  • pomiar rezystancji izolacji,
  • pomiar przewodu ochronnego PE.

Wszystkie niepokojące nieprawidłowości dyskwalifikują elektronarzędzia z użytkowania, należy urządzenie przekazać do serwisu producenta w celu uzyskania opinii dotyczącej możliwości dalszego użytkowania lub naprawy urządzenia.

Wykonanie badań należy udokumentować poprzez sporządzenie Protokołu. Elektronarzędzia mogą być dopuszczone do pracy tylko w przypadku pozytywnego przejścia badania przeprowadzonego przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę. Za sprawność działania i bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzi odpowiada ich właściciel. Przekazywanie niesprawnych elektronarzędzi do pracy jest niedozwolone i może wiązać się z przykrymi konsekwencjami również karnymi (np. art. 220 Kodeksu Karnego).