IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Podstawą sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania każdej firmy jest kompleksowe wdrożenie zasad i przepisów BHP. Dotyczy to działalności całego personelu – w tym przede wszystkim kadry kierowniczej, czyli pracodawców. Dlatego Instytut Progressum z Łodzi przygotował ofertę obejmującą profesjonalne szkolenia skierowane do firm z różnych branż.

Do kogo kierowane są zajęcia i jaki jest ich cel?

Organizujemy szkolenie BHP dla pracodawców, czyli osób które kierują pracą firm (spółek, urzędów, korporacji, małych przedsiębiorstw). Nasz oferta skierowana jest również do innych osób działających w charakterze zwierzchników, np. brygadzistów, team leaderów, kierowników wydziałów i filii firmy.

Celem kursów jest uświadomienie kadrze kierowniczej konieczności tworzenia bezpiecznych warunków pracy i wskazanie środków do ich kreowania. Klienci zostaną nauczeni jak oceniać zagrożenia występujące podczas codziennej pracy i szybko je wykrywać oraz nie dopuszczać do naruszeń przepisów. Udzielimy informacji na temat sposobu ochrony pracowników w związku z zagrożeniami na danych stanowiskach.

Zakres szkolenia BHP

Podczas zajęć pracownicy zdobędą wszelką niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i związaną ze sprawowaniem funkcji na stanowiskach kierowniczych. Dotyczy to przede wszystkim:

  • procedury postępowania w razie wypadków przy pracy, sposób tworzenia dokumentacji powypadkowej itd.,
  • działania w przypadku pożaru czy innego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników – w tym pierwszej pomocy,
  • udzielenia informacji na temat kursów przez jakie muszą przejść pracownicy i kierownictwo, ich częstotliwości oraz zakresu,
  • zapoznania z aktualnymi przepisami prawnymi (Kodek Pracy i inne ustawy) i skutkami ich niestosowania przez firmę.

Szkolenia BHP dla pracowników przeprowadzane są przez ekspertów z wieloletnim stażem i kompleksową wiedzą. Bazujemy zarówno na obowiązującym prawie, jak i autorskich materiałach dydaktycznych, które udostępniamy kadrze kierowniczej w trakcie zajęć. Dostosowujemy przebieg kursu do indywidualnych potrzeb danej firmy – odpowiemy na wszelkie, nawet nietypowe pytania i wątpliwości.

Jak często powinny się odbywać szkolenia dla pracowników?

Kursy z BHP dla kadry kierowniczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na pięć lat – jest to minimum, które gwarantuje że firma będzie na bieżąco ze zmianami prawnymi czy nowymi rozwiązaniami z zakresu BHP. Zaleca się przeprowadzanie zajęć dla wszystkich nowych pracodawców, leaderów czy managerów – cała kadra kierownicza powinna być przeszkolona w sposób kompleksowy.