IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
IP Grzegorz Jastrzębowski
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 607 670 170

+48 42 942 03 03
+48 795 758 888Nasze Oddziały:

Polecane

Prawo Pracy

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, obejmujące w szczególności:

  • projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej itp.,
  • analizę i projekty dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania, zasady etyki i polityki firmowe,
  • porady dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,
  • porady z zakresu zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, czasu pracy, rozwiązania stosunku pracy,
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
  • zapobieganie dyskryminacji w stosunkach pracy,
  • spory sądowe z zakresu prawa pracy oraz reprezentacja przed sądami wszystkich instancji.

prawopracy@instytut-bhp.pl