IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
IP Grzegorz Jastrzębowski
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 607 670 170

+48 42 942 03 03
+48 795 758 888Nasze Oddziały:

Polecane

Kontrola elektronarzędzi

Elektronarzędzia - urządzenia o napędzie elektrycznym, stosowane głównie jako narzędzia ręczne np.: wiertarki, przecinarki, wkrętarki. Elektronarzędzia występują też jako narzędzia stacjonarne np.: wiertarka stołowa.

Wszystkie elektronarzędzia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte w obowiązujących przepisach (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, normy).

Elektronarzędzia dzieli się ze względu na częstotliwość użytkowania:

Kategoria I

- elektronarzędzia, które eksploatowane są dorywczo, kilka razy w ciągu zmiany roboczej.

Kategoria II

- elektronarzędzia, które eksploatowane są często w ciągu zmiany roboczej.

Kategoria III

- elektronarzędzia, które eksploatowane są w sposób ciągły.

W zależności od rodzaju kategorii, do której przynależą elektronarzędzia uzależnia się częstotliwość wymaganych badań oraz ich zakres.

Wyróżnia się dwa rodzaje badań:

Badania bieżące – wykonujemy każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, w szczególności na początku zmiany roboczej. Badanie polega na dokładnych oględzinach urządzenia, sprawdzeniu zabezpieczeń, osłon i obudów, ogólnego stanu technicznego.

Badania okresowe – wykonywane nie rzadziej niż:

  • co 6 miesięcy dla I kategorii użytkowania,
  • co 4 miesiące dla II kategorii użytkowania,
  • co 2 miesiące dla III kategorii użytkowania,
  • po każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Zakres badania okresowego obejmuje:

  • dokładne oględziny zewnętrzne,
  • dokładne oględziny wewnętrzne,
  • sprawdzenie biegu jałowego,
  • pomiar rezystancji izolacji,
  • pomiar przewodu ochronnego PE.

Wszystkie niepokojące nieprawidłowości dyskwalifikują elektronarzędzia z użytkowania, należy urządzenie przekazać do serwisu producenta w celu uzyskania opinii dotyczącej możliwości dalszego użytkowania lub naprawy urządzenia.

Wykonanie badań należy udokumentować poprzez sporządzenie Protokołu. Elektronarzędzia mogą być dopuszczone do pracy tylko w przypadku pozytywnego przejścia badania przeprowadzonego przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę. Za sprawność działania i bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzi odpowiada ich właściciel. Przekazywanie niesprawnych elektronarzędzi do pracy jest niedozwolone i może wiązać się z przykrymi konsekwencjami również karnymi (np. art. 220 Kodeksu Karnego).